Algemene modules

B0

Basisversie
Programma voor het inbrengen van de parameters van uw profielen en toebehoren, 2 dagen opleiding in onze burelen, gebruikerslicentie op 1 computer. Deze versie moet aangevuld worden met één of meerdere onderstaande modules.

B1

Structuren
Koppeling van verschillende ramen.

B2

Vliesgevels
Behandeling van gevelelementen in Aluminium

B4

Overdracht van dossiers
Overdracht van dossiers vanaf een bijzetel naar de hoofdzetel.

B5

Inertieberekening
Berekening van de nodige sterkte voor de tussenstijlen

B6

Handelaars
Module bestemd voor uw handelaars, verkopers. Laat een volledige invoer toe, maar de afdruk is beperkt tot de commerciële documenten. Prijs aflopend al naargelang aantal : Ons raadplegen

B7

Terminal server

B8

Voorraadbeheer
Voorraadbeheer van de primaire elementen : profielen, dichtingen, accessoires, enz. Bestelling voor de leveranciers (papier of e-mail), behandeling van de leveringen.

B11

Inlezen van dossiers en klanten
In XML formaat komende van een extern programma

B12

Inlezen van ramen
In XML formaat komende van een extern programma

B13

Planning
Planning van de productie voor een bepaalde periode (per week, dag …).

B16

Calcul Thermique des menuiseries
Module destiné à calculer les coefficient Thermique Uw des menuiserie.
Tekening module

D1

Tekenen
Génération automatique des plans détaillés (vue en coupe), avec cotation automati¬que + logiciel de dessin pour compléter les coupes par la mise en œuvre
Fabricatie modules

F1

Fabricatie
Fabricatie van om het even welke vorm van ramen. Optimalisatie (afvalbeheer inbegrepen) met afdruk van de glasbestelling, werkhuisfiche, zaaglijst, materiaallijst en handwerk. Het in fabricatie brengen gebeurt bestelling per bestelling.

F2

Loten en procesverloop
Beheer van de productieloten. Vrije keuze voor de wijze waarop de ramen gegroepeerd worden (glasbestelling, bevoorrading, fabricatie….). Alle behandelingen van de module F1 kunnen per lot gegroepeerd worden. Afdruk van een etiket voor elk profiel.

F3

Bewerkingen
Berekening van alle bewerkingen op de profielen met afdruk op de zaaglijst en/of de etiketten.

F4

Werkposten
Module die toelaat om terminals, eventueel met barcode, in het atelier te bedienen. Prijs per 6 terminals

F5

Meerdere productiesites
Meerdere productieconfiguraties (machines, werkposten, profielkarren) kunnen definiëren en juist voor de fabricatie beslissen welke site de productie gaat uitvoeren

F6

Geavanceerde optimalisatie
Naast de klassieke optimalisatie (module F1) biedt deze module de volgende opties : vooraf verzagen (mengen van profielen uit opeenvolgende optimalisaties) en optimalisatie juist voor in productie brengen (kan in atelier opgestart worden)

F7

Gedeeltelijke herfabricatie
Laat toe een raam geheel of gedeeltelijk te herfabriceren (als gevolg van breuk, mankementen…)

F8

Documenten per post en per product.
Laat toe het volgende te configureren :

 

  • Een verschillend document per product (raam, deur, rolluik, …)
  • Een werkdocument per werkpost
  • Een document (en/of een bestand) voor de bestelling van de producten die in onderaanneming worden geproduceerd (vb. Rolluik).

F9

Tijdscontrole
Laat toe om samen met module F4, de voorziene handwerktijd met de werkelijk gepresteerde tijd te vergelijken op elke werkpost. Aangepaste productieterminals (met mogelijk om een touch screen te gebruiken) die kunnen gebruikt worden door één of meerdere arbeiders tezelfdertijd.

F10

Assistentie bij rangschikking van beglazingen
Laat toe om samen met module F4, en met samenwerking van uw glasleverancier, de beglazingen te rangschikken bij de levering om ze daarna gemakkelijk terug te vinden wanneer de eigenlijk montage plaatsvindt.

F11

Uitgebreide beglazing
Bijkomende funties voor de beglazingen. Behandeling van de hogere energieprijzen, meerdere leveranciers met assistentie bij de keuze ervan, systeem voor terugvinden van de beglazingen bij plaatsing, een speciale prijs voor de beglazing per dossier toekennen, …
Commerciële modules

P1

Prijsberekening
Kostprijsberekening van het materiaal en het handwerk (met kortingen voor leveranciers en klanten). Valorisatie van de beglazingsbestelling en de materiaallijs. Afdruk van een gedetailleerde lijst of samenvatting per raam of per dossier.

P2

Commerciële documenten
Programma dat toelaat om eigen documenten te creëren (bestek, bevestiging bestelling, leveringsbon…) met of zonder tekening op schaal.

P3

Tarieven
Berekening, afdruk en opslag van verkoopstabellen van de ramen in de bibliotheek.

P4

Prijsberekening van de verkoopprijs op basis van tarieven